ANUNT - CONCURS pentru posturi vacante pe durata determinata de ASISTENT MEDICAL GENERALIST

09.06.2017 15:55

SPITALUL ORASENESC ”PROF. DR. IOAN PUSCAS” SIMLEU SILVANIEI

                                  ORGANIZEAZA CONCURS                                    

in perioada 27 - 28.06.2017, orele 10,00

              

pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante  pe durata determinata: 

-  4 (patru)   posturi  de asistent medical generalist la Sectia Medicina Interna

 

Dosarele de concurs vor cuprinde:                                 

1. Formularul de inscriere (se obtine de la biroul resurse umane la depunerea dosarului);

2. Copia actului de identitate;

3. Copia diplomelor de studii care atesta studiile si specialitatea postului;

4. Copia carnetului de munca sau, dupa caz,adeverinta care sa ateste si adeverinte care sa ateste vechimea in munca la zi, si dupa caz in specialitate;

5. Certificatul de membru eliberat de OAMGMAMR pentru posturile de asistenti medicali;

6. Cazier judiciar si chitanta de plata a taxei de concurs de 50 lei la caseria unitatii;

7. Adeverinta de la medicul de familie care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

8. Copia fisei de evaluare de la ultimul loc de munca, unde este cazul;

9. Adeverinta pentru  participare la concurs eliberata de OAMGMAMR conform Hotararii nr. 35/04.12.2015 - pentru posturile de asistent medical.

 

Bibliografie:

1. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 961 / 2016 aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare  publice si private, ... (Anexa 1,3,4,5). 

Vezi AICI

2. Ordinul 1226 / 2012 – privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala si Metodologiei de culegere a datelor pentru baza de date privind deseurile rezultate din activitati medicale (Anexa 1). 

Vezi AICI

3. Ordinul 1101 / 2016 - privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. 

Vezi: AICI

4. OUG. 144 / 2008 - privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare. 

Vezi: AICI

5. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical. Vezi:  AICI

6. Ordinul 1142 / 2013 - aprobarea procedurilor de practica pentru asistentii medicali generalisti (Partea I-III). 

Vezi: AICI

7. Ordin 1410/2016 - privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. 

Vezi: AICI

 

Copiile actelor care cuprind dosarul de concurs se depun intr-un dosar plic.

Dosarele de concurs se depun la biroul resurse umane (RUNOS) pana la data de 22.06.2017, orele 16,00.

Bibliografia si informatii suplimentare se obtin la biroul resurse umane, intre orele 8,00-16,00, pe site-ul unitatii si la  

tel. 0260-679.056, int. 138. 

 

Descarca TEMATICA: AICI

Înapoi

Contact


455300, Str. George Cosbuc, nr. 29, Simleu-Silvaniei, jud. Salaj

Tel.: 0260-678.156,
0260-679.056,
0260-679.127.
Fax: 0260-679.237

Copyright © 2018. Spital Orasenesc "Prof. Dr. Ioan Puscas" Simleu Silvaniei

Creați un site gratuitWebnode