PROGRAM DE VOLUNTARIAT

                Spitalul Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei prin inițierea unui program de voluntariat îşi asumă responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera de îngrijire şi competenţă, asumându-şi datoria de a oferi o experienţă de voluntariat de calitate, printr-o coordonarea eficientă a voluntarilor, pentru susţinerea şi dezvoltarea voluntariatului în vederea creşterii contribuţiei sale la dezvoltarea calitătii serviciilor instituției  noastre.

            Proiectul iniţiat de Spitalul Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” presupune o serie de acţiuni ce reprezintă un pas spre contribuţia adusă pentru îmbunătăţirea nivelului de sănătate al populaţiei deservite şi a eficienţei serviciilor de sănătate acordate pacientilor nostri.

            In urma unor analize efectuate s-a constatat ca voluntarii dedicati pot aduce îmbunătăţiri reale în vieţile pacienţilor noştri, a familiilor acestora şi a personalului medico-sanitar din unitatea noastra.

            Programul nostru de voluntariat este destinat celor care au studii si calificari in urmatoarele ocupatii:

            - asistenti medicali 

            - maseuri, kinetoterapeuti

            - studenti de la facultatile de medicina si farmacie

            - infirmiere

            - brancardieri

            - si alte categorii de personal cu diferite calificari profesionale care doresc sa castige experienta in vederea obtinerii unui loc de munca mai bun, sa-si perfectioneze si sa-si dezvolte cunostintele si abilitatile personale, sa invete lucruri noi si sa-si formeze deprinderi utile, sa testeze o noua cariera, sa ajute pe cei mai putini norocosi, sa-si asume responsabilitati si sa faca parte dintr-o echipa.

            In functie de solicitarile de inscriere in programul de voluntariat, pentru ocupatiile care nu au fost prevazute la aliniatul precedent, coordonatorul de voluntari va analiza solicitarea, avizand sau nu, dupa caz includerea voluntarului in program.

            Spitalul Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” isi rezerva posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar.

            Documentele necesare inscrieri in programul de voluntariat:

            - Cerere de Voluntariat

            - Buletin / Carte de identitate - copie xerox

            - Actele de stare civila, dupa caz - copii xerox

            - Actele de studii, calificare - copii xerox

            - Adeverinta medicala, eliberata de medicul de medicina muncii, in original

         - Declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale,  nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea activitatii de voluntariat, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

         - Certificatul de membru și Aviz emis de OAMGMAMR., vizat la zi si Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională – copie Xerox, pentru asistenti medicali.

            Reguli interne

            Regula interna obligatorie, aplicabila pentru sectiile/compartimentele/serviciile din structura unitatii unde se desfasoara programul de voluntariat este de a accepta maxim 2 voluntari pe compartimente si maxim 3 voluntari pe sectii in aceeasi perioada.

            In functie de optiunile declarate in cererea de inscriere in programul de voluntariat, respectiv perioada, durata in ore a activitatii de voluntariat, sectia/compartimentul/serviciul unde se doreste implicat, voluntarul va fi repartizat, sau voluntarul va fi redistribuit sau reprogramat, dupa caz, dupa o consultare prealabila a voluntarului.

 

        PROFILUL VOLUNTARULUI

        -  Responsabilitate

        -  Respect

        -  Spirit de echipa

        - Colaborare

        - Spirit de initiativa

        - Dezvoltare

        - Transparenta

        - Promovare

        -  Implicare activa

        - Dinamism

        - Perseverenta

        -  Confidenţialitate

        -  Spirit civic

        -  Empatie, 

        - Atitudine toleranta

 

            CUM POT SĂ DEVIN VOLUNTAR ?

            - Depuneti o cerere de inscriere in programul de voluntariat.

            Cererea de inscriere in programul de voluntariat este un document intern, tipizat pe care secretariatul unitatii il pune la dispozitia oricarui solicitant. La cererea de inscriere se anexeaza copiile avute ale documentelor mentionate anterior.

            - Dupa aprobarea cererii de catre coordonatorul de voluntari si conducatorul unitatii, biroul RUNOS si consilierul juridic va intocmi contractul de voluntariat conform prevederilor legii de reglementare a voluntariatului, care se inregistreaza in registrul de evidenta a voluntarilor tinut de organizatia gazda. Contractul de voluntariat este insotit obligatoriu de fisa de voluntariat si fisa de protectie a voluntarului, care devin anexe ale contractului.

            Anterior inceperii activitatii, voluntarul va fi chemat pentru semnarea contractului de voluntariat si a anexelor, si pentru instruirea initiala cu privire la:

            - structura, misiunea si activitatile organizatiei-gazda;

            - drepturile si responsabilitatile voluntarului;

            - regulamentele interne care reglementeaza implicarea voluntarului;

            - norme SSM / PSI.

            Dupa indeplinirea procedurii specificate anterior, voluntarul va primi un exemplar al contractului de voluntariat si al celor doua anexe.

            Voluntarul se va prezenta imediat la supervizorul desemnat pentru inceperea activitatii de voluntariat.

            Voluntarul nu va intra in sectia/compartimentul/serviciul in care este repartizat pentru activitatea de voluntariat decat in echipamentul de protectie specific si purtand ecusonul de voluntar.

            BENEFICII 

            Pentru noi

            - Posibilitatea de a angaja tineri cu experienţă de voluntariat relevantă, dovedind astfel dorinţă de muncă şi faptul că ştiu să-şi asume o responsabilitate;

            - Posibilitatea de a selecta astfel personal flexibil, activ, creativ, capabil să îşi adapteze şi să aplice abilităţi în contexte şi situaţii diverse;

            - Posibilitatea de a selecta personal compatibil cu viziunea şi misiunea noastră;

            - Posibilitatea de a selecta personal implicat şi dedicat, nu doar competenţi.

            Pentru angajaţii noştri

            - Oportunitatea de a se implica într-un program de voluntariat organizat de angajatorul său;

            - Oportunitatea de a lucra în echipă, de a se reuni în jurul unei cauze comune pozitive;

            - Oportunitatea de a întări legătura angajaţilor şi a organizaţiei cu comunitatea, punând în aplicare valorile organizaţiei;

            - Oportunitatea angajatului de a-şi asuma rolul de leader;

            - Oportunitatea angajatilor de a încuraja inovaţia şi creativitatea;

            - Oportunitatea angajaţilor de a-şi dezvolta abilităţile educative şi de formare profesională.

            Pentru tine ca voluntar

            - Posibilitatea de a fi parte a unei organizaţii prestigioase

            - Posibilitatea de a face parte dintr-o echipă

            - Posibilitatea de a câştiga experienţă în vederea obţinerii unui loc de muncă

            - Posibilitatea de a-ţi menţine „în uz” cunoştinţe sau abilităţi pe care altfel nu le foloseşti

            - Posibilitatea de a învăţa lucruri noi şi a-ţi forma deprinderi utile

            - Posibilitatea de a te simţi util

            - Posibilitatea de a testa o nouă carieră

            - Posibilitatea de a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi, aflaţi în suferinţă

            - Posibilitatea de a ajuta comunitatea

            - Posibilitatea de a-ţi asuma o responsabilitate

            - Posibilitatea de a înţelege problemele comunităţii în care trăieşti

            PRINCIPII

            - Trebuie să avem o relaţie bună, atât cu pacienţii, cât şi cu colegii. In acest sens apreciem spiritul de echipă şi dezvoltarea de relaţii sincere bazate pe onestitate şi respect reciproc.

            - Trebuie să avem o abordare orientată către pacient. Aceasta înseamnă că percepem pacienţii ca pe nişte persoane unice, care au nevoi individuale şi doresc să beneficieze în continuare de experienţa noastră.

            -  Trebuie să vedem atât latura fizică, cât şi pe cea emoţională a pacienţilor. Noi privim o persoană în integralitatea sa şi, atunci când stabilim un tratament, să ţinem cont de starea sa de bine din punct de vedere medical, social şi mental.

            - Experienţa pacientului reprezintă modul în care aceştia ne percep din mai multe puncte de vedere, incluzând aspecte concrete, cum ar fi efectele tratamentului medical şi oferta de servicii, mediul din cadrul instituţiei spitaliceşti şi mesajele comunicate. Însă experienţa pacientului se referă mai mult la aspecte imateriale şi invizibile, cum ar fi atmosfera din cadrul organizaţiei sau cultura noastră organizaţională.

            Experienţa unitatii noastre înseamnă unirea tuturor acestor aspecte într-o abordare integrată si individualizata a modului în care ne comportăm, cum învăţăm, ce spunem şi cum spunem.

 

Programul de voluntariat este in conformitate cu prevederile Legii nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania si Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, este o prevedere legala care este respectate în desfăşurarea activităţii noastre specifice.