Conditii de externare

 

CONDITII LA EXTERNARE

 

Conditii de externare

- Pacientul / apartinatorul va fi anuntat cu minim 24 de ore cu privire la data externarii

- Pacientul trebuie sa prezinte cardul de asigurat de sanatate eliberat de CNAS

Situatia externarii:

-  externat  (vindecat, ameliorat, agravat, stationar, decedat)

-  la cerere , transfer

 Documentele care sunt inmanate pacientului la externare:

  - Bilet de externare

  - Scrisoare medicala

  - Decont

  - Reteta medicala

  - Certificat concediu medical

  - Referat medical, la nevoie

Externarea pacientilor se face dupa ora 12:00 a fiecarei zile, pacientul primind la externare un Bilet de iesire din spital/Scrisoare medicala eliberata de catre medicul curant in care se inscriu informatii despre:

- evaluarea starii de sanatate a pacientului la momentul externarii;

- indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului):

- recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat;

- recomandari privind un stil de viata sanatos;

- daca este cazul, se recomanda ingrijire medicala la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu.

Pe langa Bilet de iesire din spital/Scrisoare medicala se elibereaza la externare

- reteta compensata/gratuita daca persona este asigurata;

- concediu medical (la cerere – se elibereaza numai in baza unei adeverinte de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni).

La externare pacientul va primi inclusiv informatiile privind revenirea la control sau la o eventuala aparitie sau agravare a unor semne ori simptome care necesita revenirea de urgenta la spital.

In cazul externarii la cererea pacientului acesta va solicita in scris acest lucru, mentionand ca solicita externarea contrar avizului medical.