COPLATA

 
 
Conform hotărârii Guvernului României Nr. 117 din 27 martie 2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de Asigurări sociale de sănătate, spitalul încasează de la asiguraţi 

suma corespunzătoare coplăţii stabilite de Comitetul Director al unității

   

         Excepţie fac:

    - serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative;

    - serviciile medicale spitaliceşti pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale;

    - precum şi serviciile medicale spitaliceşti de lungă durată - ani;

    - serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa.

    Categoriile de asiguraţi scutite de coplată, prevăzute la art. 213^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în norme.

 

    Categoriile de asiguraţi scutite de coplată, prevăzute la art. 213^1 din Legea nr. 95/2006:

    - copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 şi 26 de ani, dacă sunt sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii dacă nu realizează venituri de muncă;

    - bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse;

    - pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună;

    - toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale;

    Valoarea coplăţii la Spitalul Orășenesc "Prof. Dr. Ioan Pușcaș" Șimleu Silvaniei este de 5 lei şi se achită la externarea pacientului la Biroul de Externari. După care pacientului îi vor fi înmănate documentele de externare în prezența chitanței prin care dovedește că a achitat coplata.