ACCES MASS-MEDIA

 

Accesul reprezentantilor mass-media in unitate, in vederea inregistrarii, fotografierii sau filmarii se face numai cu aprobarea  managerului, purtatorului de cuvant, respectand dreptul la intimitate al pacientilor.

Accesul reprezentanţilor mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate.

In situatia in care managerul spitalului nu este prezent in unitate, accesul reprezentantilor mass-media este permis numai cu aprobarea inlocuitorului managerului si cu instiintarea purtatorului de cuvant desemnat.

Extras din Procedura operationala privind Accesul mass-media:

  1. Scop

- Stabileste modul de realiare a activitatii, structurile si persoanele implicate.

- Da asigurare cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.

- Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditiile de fluctuatie a personalului.

- De a creea cadrul unei bune colaborari cu reprezentantii mass-media si pentru a respecta dreptul cetatenilor de a fi informati. Realizarea unei comunicari corecte si promte.

  1. Domeniu

Procedura se aplica in toate sectoarele de activitate a spitalului. Descrierea modalitatilor de colaborare cu mass-media si accesul reprezentantilor mass-media in spital.

  1. Procedura

Obligatii generale:

- Nici un reprezentant al mass-media nu are voie sa patrunda pe teritoriul spitalului, numai cu acordul conducerii, in urma unei solicitari scrise sau telefonic si cu permis de vizitare.

- Reprezentanti mass-media nu vor circula neinsotiti in spital, pe perioada vizite vor fi insotiti de o persoana desemnata in acest scop, si vor purta echipament de protectie si ecuson.

- Legatura dintre spital si mass-media este asigurata de purtatorul de cuvant al spitalului, desemnat prin decizie de manager, sau manager.

- Filmarea/fotografierea/inregistrarea in spital  este permisa doar cu acordul conducerii si a persoanei implicate.

-  Realizarea unui interviu cu personalul medical sau cu un pacient internat se va realiza doar in urma unei solicitari aprobate, respectiv cu Consimtamantul informat al pacientului, in scris.

- Accessul in structurile spitalului este restrictionat, si se acorda doar cu avizul sefului de structura.

- Reprezentantii mass-media vor fi informati, vor lua la cunostiinta Regulile privind accesul reprezentantilor mass-media in spital, din procedura.

- Informatiile despre evenimente vor fi acordate doar de purtatorul de cuvant, persoana desemnata.

- Informatiile furnizate despre pacienti vor fi acordate sub rezerva codului deontologic si tinand cont de drepturile pacientului, acceptul pacientului/apartinatorului.

 

Pentru evenimente medicale deosebite (accidente rutiere, calamitati, accidente colective, etc.), reprezentantii mass-media vor avea acces in spital pe intrarea  stabilita in Planul alb al institutiei si si vor fi primiti in locul stabilit.

      - dupa stabilizarea pacientilor si obtinerea unui diagnostic de internare, informatiile solicitate vor fi comunicate de medicul coordonator al celulei de criza sau sau de inlocuitorul acestuia, numai dupa instiintarea prealabila a managerului si cu acordul acestuia.

      Toate informatiile solicitate vor fi date sub rezerva respectarii Codului deonotologic si tinand cont de Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor.

 

Acces neingradit pentru mass-media:

 

- Insotirea unei delegatii oficiale, cu acordul acestuia;

- Insotit de manager/alt personal desemnat de manager.

 

Reguli privind accesul reprezentantilor mass-media

 

- Delegaţii mass-media au obligaţia de a se prezenta la poarta instituţiei pentru identificare.

- Accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă

- Accesul pe teritoriul spitalului se face doar insotit de catre purtatorul de cuvant sau alta persoana delegata.

- Accesul reprezentantilor mass-media este permis doar daca acestia isi asuma respectarea regulilor interne.

- Pe perioada vizitei se va purta echipament de protectie – halat de unica folosinta, ecuson de vizitator sau vor purta la vedere ecusonul care le atestă această calitate.

- Nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmari/inregistrari ale pacientilor, numai dupa acordul scris al acestuia.

- Managerul spitalului, purtătorul de cuvânt sau persoana responsabila/desemnata vor nominaliza în mod explicit locurile în care se poate filmafotografia/inregistra sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacienţilor. Pentru aceasta, anterior, reprezentaţii mass-media vor face demersuri în vederea obţinerii acordului partilor interesate.

- Accesul mass media în spital este permis în intervalul orar 08.00 – 15:00, de luni până vineri, inclusiv. În afara acestui program, accesul în spital este strict interzis.  Circuitul reprezentanților mass media în incinta spitalului este foarte important, deoarece pot reprezenta un potenţial epidemiologic crescut prin frecvenţa purtătorilor de germeni şi prin echipamentul lor posibil contaminat. Aşadar, este interzis accesul în zonele cu risc: ATI, depozite de deşeuri medicale, precum şi în alte zone stabilite de managerul unităţii.

- Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii. Dacă managerul spitalului stabileşte o perioadă de carantină, situatii cu risc epidemiologic, conform dispoziţiilor DSP, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul mass media în spital. 

- Toti reprezentantii mass-media care vor filma/inregistra, cu acord, pe teritoriul spitalului au obligatia de a asigura informarea obiectiva a publicului prin prezentarea corecta si relevanta a faptelor si a evenimentelor, nu se va recurge la inselatiune in vederea obtinerii unor informatii.

- Reprezentantii mass-media care vor obtine si utiliza informatii din cadrul spitalului folosind mijloace de inregistrare audio/video ascunse, sau fara acord, se fac raspunzatori pentru faptele lor si vor suporta consetintele legale. Utilizarea metodelor nelegale atrage dupa sine si interzicerea pe viitor a accesului reprezentanților mass-media, pe termen nelimitat.