Spital

 

SERVICII OFERITE

 

Spitalul se afla in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate Salaj.

Asigurarea asistenţei medicale se face prin:

1. Servicii medicale spitaliceşti pentru acuţi şi cronici:  

·         spitalizare continuă                            

·         spitalizare de zi

2. Consultaţii şi servicii în cabinetele din Ambulatoriul de specialitate al spitalului.

3. Investigaţii paraclinice în cadrul laboratorului de analize medicale şi a laboratorului de radiologie / imagistică medicală.

4. Servicii de urgenţă în camera de gardă, prin liniile de gardă în specialităţile: medicală, chirurgicale, pediatrie.

În sectiile/compartimentele/cabinetele spitalului şi ale ambulatoriului sunt acordate consultaţii de specialitate pentru stabilirea conduitei terapeutice (investigare/diagnostic/tratament) în toate specialităţile medico-chirurgicale  din structura spitalului.

-  De asemenea sunt asigurate servicii conexe actului medical, respectiv:

·         EKG

·         Ecografii (generale, pe organe)

·         Endoscopie digestivă si Colonoscopie

·         Tratament recuperator ( fizioterapie, masaj)

·         Spirometrie, aerosoli

·         Aparate gipsate

·         Kinetoterapie, Psihoterapie