PROGRAMARI

 

FISIER

pentru consultatii si servicii in ambulatoriul de specialitate Tel.: 0260-678.063.

Programarile telefonice pentru consultatii in ambulatoriul de specialitatte se vor face ZILNIC in intervalul orar 11:oo - 15:00

BIROU de Internari

pentru internari Tel.: 0260-678.156, 0260-679.056.

ONLINE 

 

pentru PROGRAMARI ONLINE apasati:  AICI

 

 

PROGRAMAREA PACIENTILOR CRONICI

            În vederea internării programate în cadrul Spitalului pacientului i se solicita un set minim de date:

            - datele de identificare;

            - cardul national de sanatate;

            - dovada ca este asigurat;

            - motivele solicitarii de programare internare;

            - data si ora acordarii serviciilor.

            In vederea internării programate în cadrul Spitalului, medicul curant are următoarele obligaţii:

            - solicită biletul de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist;

            - solicita cardul national de sanatate/international de sanatate;

          - solicita actele doveditoare privind calitatea de asigurat; Adeverinta privind calitatea de asigurat, Cupon pensie, Adeverinta elev/student,etc.

            In cazul in care la internare pacientul nu are asupra sa cardul de sanatate, acesta are posibilitatea de a-l prezenta (prin apartinatori) in maxim 72 de ore pentru validarea FOCG.

            Internările pacienților cronici sunt voluntare, cu Bilet de Trimitere prin intermediul unei programari prealabile. Se aplică în acelaşi mod ca şi primirea în orice alt serviciu medical şi pentru orice altă boală.

            Internarea într-o sectie sau compartiment  se face numai din considerente medicale, înţelegându-se prin acestea proceduri de diagnostic şi de tratament.

            Pacientii cu afectiuni medicale cronice se internează în limita capacităților de îngrijire și a competențelor personalului medical al secției, la solicitarea pacienților sau a reprezentanților legali ai acestora. 

            Internarea in regim de Spitalizare continua se face cu programare, pe baza programarii din Registrul pentru programari tinand cont de afectiunea pacientului si de Evidenta zilnica a paturilor disponibile petru pacientii programabili. 

            In cazul in care survin urgente, iar pacientul programat nu poate fi internat si necesita reprogramare, acesta va fi anuntat telefonic de catre medicul curant si vor stabili de comun acord data si ora programarii.

            Planificarea internarilor pacientilor cu afectiuni cronice se poate face direct la medical curant si telefonic prin centrala telefonica a spitalului de catre pacient/apartinatori acestuia, medicul de familie sau medicul specialist din ambulator, pacientului aducandu-i-se la cunostiinta data si ora programarii. Numerele de telefon pentru programare sunt afisate atat se site-ul institutiei cat si pe avizierele spitalului:

            Au prioritate la internare pacientii cu afectiuni cronice aflati în evidența secției/compartimentului.

            Pacienții care solicită internarea pot cere, în lipsa locurilor disponibile, înscrierea într-un registru de programări a datelor de contact pentru a putea fi anunțați în timp util despre disponibilitatea acestora, disponibilitate evaluată conform criteriilor mai sus menționate.

            Pentru programarea telefonica pacienții sau reprezentanții acestora au la dispoziție pe site-ul institutiei noastre informațiile de contact.

            Pentru programarea tot în cadrul site-ului se găsesc numele medicilor curanți din cadrul secțiilor compartimentelor pentru  pacienți cu afectiuni cronice.